Природен газ

природен газ

ТИБИЕЛ“ ЕООД, ТЪРГУВА С ТОПЛОФИКАЦИОННИ ДРУЖЕСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БУЛГАРИЯ

icon-01

„ТИБИЕЛ“ ЕООД предоставя на своите

клиенти, широка гама от услуги,

свързани с продажбата на природен газ.

Ние можем да предложим на клиентите си,

административни услуги, по

лицензиране, узаконяване и

предоставяне на разрешителни, свързани

с дейността ви.

„ТИБИЕЛ“ ЕООД, търгува с

топлофикационни дружества на

територията на Република България:

✓ „Топлофикация Плевен“ ЕАД

✓ „Топлофикация Враца“ ЕАД

✓ „Топлофикация Бургас“ ЕАД

✓ „Топлофикация Русе“ ЕАД

✓ „Топлофикация Перник“ ЕАД,

Форма за запитване