Продажба и доставка на газ

„ТИБИЕЛ“ ЕООД Е СЪУЧРЕДИТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ТЪРГОВЦИТЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ И ВОДОРОД (АТППГВ)

На 23 февруари 2021 г. в гр. София бе учредена Асоциацията на търговците и производителите на природен газ и водород (АТППГВ). Учредители бяха 5 водещи компании в областта на търговия и производството на природен газ и водород –  „ТИБИЕЛ“ ЕООД, „МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ“, „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД, „КС ГАЗ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД и „ЕНЕРГИКО“ ЕООД.

Асоциацията  има за цел да обединява, подкрепя и изразява общите интереси на своите членове. Тя ще работи за популяризирането и ще съдейства за запазването, развитието и насърчаването на либерализацията на газовия сектор в България и развитието на производството и пазара на водород. АТППГВ ще реализира целите си посредством осъществяването на диалог с българския парламент, органите на централната и местната власт и други организации.

За реализиране на целите си АТППГВ ще разработва и внася предложения, становища, експертизи пред държавите и наднационалните органи по нормативни и проектонормативни актове. Асоциацията ще изготвя предложения за приемане на нови или изменения на съществуващи нормативни актове. Членовете на Асоциацията ще изготвят и представят задълбочени анализи и разработки с акцент по актуални теми в сектора. АТППГВ ще организира и ще взима активно участие срещи, семинари и конференции по дискусии в сферата на търговията с природен газ и водород.

Асоциацията на търговците и производителите на природен газ и водород е отворена за прием на нови членове, които отговарят на изискванията за членство, приети в устава й.

„ТИБИЕЛ“ ЕООД ПОЛУЧИ ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА „ТЪРГОВИЯ С ПРИРОДЕН ГАЗ” ЗА СРОК ОТ 10 ГОДИНИ

„ТИБИЕЛ“ ЕООД получи от Комисията на енергийно и водно регулиране (КЕВР) лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за срок от 10 (десет) години. Издадената лицензия е на основания чл. 21, ал. 1, т.1 във връзка с чл.39, ал. 1, т. 5,

Повече »

„ТИБИЕЛ“ ЕООД Е СЪУЧРЕДИТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ТЪРГОВЦИТЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ И ВОДОРОД (АТППГВ)

На 23 февруари 2021 г. в гр. София бе учредена Асоциацията на търговците и производителите на природен газ и водород (АТППГВ). Учредители бяха 5 водещи компании в областта на търговия и производството на природен газ и водород –  „ТИБИЕЛ“ ЕООД, „МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ“, „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД, „КС ГАЗ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД и „ЕНЕРГИКО“ ЕООД.

Повече »