Продажба и доставка на газ

Новини

блог

Нашия

„ТИБИЕЛ“ ЕООД ПОЛУЧИ

„ТИБИЕЛ“ ЕООД получи от Комисията на енергийно и водно регулиране (КЕВР) лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за...

„ТИБИЕЛ“ ЕООД Е

На 23 февруари 2021 г. в гр. София бе учредена Асоциацията на търговците и производителите на природен газ и водород (АТППГВ)....